omitrbp

Find kernel functions that omit the frame pointer
git clone git://git.margiolis.net/omitrbp.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

README (90B)


   1 omitrbp
   2 =======
   3 
   4 omitrbp prints all kernel functions that omit their frame pointer (rbp).